Rozmowy z Mistrzem, Leszek Kołakowski o prawach człowieka